Chicken Masala Recipe

Chicken Masala Recipe

சிக்கன் மசாலா செய்வது எப்படி என்று பார்ப்போம். LINK TO PRAWN MASAL SHRIMP MASALA IN TAMIL

Ingredients

 • chicken – 1/2 kg
 • chopped onion – 1 கப்
 • garlic – 1/4 கப்
 • tomato – 2
 • coriander pdr – 2 tsp
 • chili pdr – 2 tsp
 • cardamom pdr – 1/4 tsp
 • fennel seed pdr – 1/2 tsp
 • ginger garlic paste – 1/2
 • cinnamon, cloves – few
 • mustard seed – 1 tsp
 • cumin seed – 1 tsp


Method

 1. To make Chicken masala first of all wash the pieces with turmeric powder and keep chicken
 2. 4 tsp oil put in the pan with hot mustard , cumin and put to talittuk . Add the garlic and saute until golden , came bursting .
 3. Continue to saute onion . Please add curry leaves .
 4. Until smooth , add to saute . Now, ginger , garlic , cinnamon , cloves , all spice powder should be added . (See video)
 5. Add the chicken pieces , this time to dig into . ( 5 minutes , stirring chicken pieces chicken emerges from the water . Therefore, do not add water to cook . )
 6. cook in the pressure cooker , add water and chicken should be cooked until the whistle Converter
 7. Do not forget to add salt at this time .Open to the rest of the water to recede in cooker well and let cool .
  Sprinkle with coriander leaves and serve hot water and dry
 8. .

Print

Chicken Masala RecipeLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *